x Comunicació oral x Taules i gràfics x Imatge, so i vídeo