x Comunicació oral x Taules i gràfics x Indagació i recerca x Gestió d'informació