x Comunicació oral x Taules i gràfics x Indagació i recerca x AICLE/CLIL/EMILE