x Comunicació oral x Taules i gràfics x Mapes i plànols x Fonts primàries x Animacions i simulacions