x Comunicació oral x Taules i gràfics x Maquetes i construccions