x Comunicació oral x Taules i gràfics x Resolució de problemes