x Comunicació oral x Taules i gràfics x Sortides i treball de camp