x Comunicació oral x Taules i gràfics x Sortides i treball de camp x Fonts primàries x Mapes i plànols