x Comunicació oral x Taules i gràfics x Gestió d'informació