x Fonts primàries x Taules i gràfics x Comunicació oral x Sortides i treball de camp