x Indagació i recerca x Mapes i plànols x Comunicació escrita x Eines TIC