x Maquetes i construccions x Sortides i treball de camp x Eines TIC x Animacions i simulacions