x Sortides i treball de camp x Mapes i plànols x Comunicació oral