x Taules i gràfics x Sortides i treball de camp x Fonts primàries