x Taules i gràfics x Sortides i treball de camp x Mapes i plànols