x Treball en context x Comunicació escrita x Material manipulable