x Literatura x Experimentació x Exercitació lingüística x Comunicació oral