x Comunicació oral x Representacions i models x Indagació i recerca x Comunicació escrita