x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo x Literatura x Sortides i treball de camp