x Comunicació oral x Eines TIC x Comunicació escrita x Maquetes i construccions x Sortides i treball de camp