x Indagació i recerca x Comunicació oral x Eines TIC x Gestió d'informació x Maquetes i construccions