x Maquetes i construccions x Gestió d'informació x Literatura x Sortides i treball de camp