x Raonament i argumentació x Indagació i recerca x Taules i gràfics