x Representacions i models x Comunicació escrita x Eines TIC x Comunicació oral