x Representacions i models x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Eines TIC