x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Representacions i models x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Literatura x Eines TIC