x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Eines TIC x Comunicació escrita x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo