x Sortides i treball de camp x Representacions i models x Comunicació escrita x Eines TIC x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes