x Sortides i treball de camp x Representacions i models x Comunicació escrita x Eines TIC x Maquetes i construccions x Imatge, so i vídeo x Literatura