x Sortides i treball de camp x Representacions i models x Comunicació oral x Resolució de problemes x Eines TIC