x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo x Literatura x Comunicació oral