x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo