x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo x Eines TIC x Gestió d'informació