x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Eines TIC x Gestió d'informació