x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Gestió d'informació x Eines TIC x Literatura