x Comunicació escrita x Eines TIC x Maquetes i construccions x Gestió d'informació