x Comunicació oral x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo x Literatura x Resolució de problemes