x Comunicació oral x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo x Maquetes i construccions x Literatura x Representacions i models