x Comunicació oral x Comunicació escrita x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo