x Comunicació oral x Comunicació escrita x Maquetes i construccions x Sortides i treball de camp x Literatura x Gestió d'informació