x Comunicació oral x Comunicació escrita x Maquetes i construccions x Eines TIC x Gestió d'informació