x Comunicació oral x Comunicació escrita x Representacions i models x Indagació i recerca x Sortides i treball de camp