x Comunicació oral x Fonts primàries x Comunicació escrita x Resolució de problemes