x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Representacions i models x Maquetes i construccions x Sortides i treball de camp