x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Representacions i models x Maquetes i construccions x Eines TIC x Literatura x Resolució de problemes x Gestió d'informació x Comunicació escrita x Sortides i treball de camp