x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Literatura