x Comunicació oral x Literatura x Representacions i models x Resolució de problemes x Comunicació escrita