x Comunicació oral x Literatura x Representacions i models x Gestió d'informació x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Sortides i treball de camp