x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Literatura x Gestió d'informació x Resolució de problemes x Sortides i treball de camp x Imatge, so i vídeo