x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Eines TIC